Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật tại hochenho.com

Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận để có được một sự hiểu biết rõ ràng về cách thức thông tin thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý tại website HoHenHo.Com.

1. Những thông tin cá nhân nào được thu thập?

Khi bạn đăng ký nhận bản tin, bạn có thể được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email hoặc các thông tin khác của bạn để giúp chúng tôi cải thiện việc cung cấp dịch vụ, thông tin.

2. Khi nào thông tin được thu thập?

Chúng tôi thu thập thông tin khi bạn đăng ký thành viên, hoặc đăng ký nhận bản tin định kỳ.

3. Thông tin được lưu trong bao lâu?

Thông tin thành viên được lưu trữ từ khi bạn đăng ký hoặc cung cấp các thông tin này cho chúng tôi qua các tính năng đăng ký. Thông tin thành viên, đăng ký sẽ được lưu trữ đến khi người dùng yêu cầu chúng tôi hủy các thông tin này; hoặc được xóa đi theo điều khoản của chính sách gửi thư điện tử.

4. Thông tin của bạn được dùng làm gì?

Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin thu thập từ bạn để thực hiện các cuộc khảo sát truyền thông hoặc marketing, hoặc phục vụ cho các mục đích sau:

  • Nâng cao chất lượng nội dung của Website.
  • Gửi email định kỳ về địa chỉ mail của bạn cho các cập nhật mới nhất.

5. Bảo vệ thông tin khách truy cập

Chúng tôi không bao giờ chủ động yêu cầu bạn cung cấp các thông tin mang tính chất riêng tư.

6. Việc sử dụng ‘cookie’?

Chúng tôi không sử dụng các cookie cho các mục đích theo dõi. Bạn có thể chọn để máy tính của bạn cảnh báo bạn mỗi khi một cookie được gửi đi, hoặc bạn có thể chọn để tắt tất cả các cookie. Nếu bạn tắt cookie tắt, một số tính năng sẽ bị vô hiệu hóa và việc duyệt web của bạn sẽ kém hiệu quả hơn do một số dịch vụ của của chúng tôi có thể sẽ không phát huy hết các tính năng được thiết kế.

7. Các bên thứ ba

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc chuyển giao các thông tin đăng ký của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

8. Các chương trình liên kết

Chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm khuyến mại, giảm giá của các bên thứ ba trên Website theo các chương trình liên kết. Những website của các bên thứ ba có chính sách bảo mật riêng biệt và độc lập. Do đó, chúng tôi không có trách nhiệm đối với các nội dung của các trang web liên kết.

Bonusum bonusum.com betting sites offering trial bonuses deneme bonusu
Free Porn
Cialis
Cialis Fiyat